Hi, How Can We Help You?

Blog

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym.

Zarząd Aeroklubu Rzeszowskiego na mocy §12 ust. 3 oraz ust. 6 Statutu, zwołuje w
siedzibie Aeroklubu Rzeszowskiego: 36-002 Jasionka 926, w dniu 2023-04-22 (sobota) o
godzinie 9:30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. W przypadku nie stawienia się w
pierwszym terminie przynajmniej 1⁄2 ogólnej liczby członków, Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze odbędzie się bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie
jaki ustala się na 2023-04-22 o godzinie 10:00.

Szczegółowy plan  oraz regulamin zwoływanego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego znajduje się w załączniku.

Zapraszamy do udziału wszystkich członków Aeroklubu Rzeszowskiego.