Hi, How Can We Help You?

Składki członkowskie

Składki członkowskie


Informujemy, że zarząd Aeroklubu Rzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 2023-12-22
uchwalił składki członkowskie w roku 2024:

Członkowie zwyczajni 500 PLN
Członkowie stowarzyszeni 300 PLN
Członkowie honorowi – zwolnieni z opłat.