Hi, How Can We Help You?

Blog

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Rzeszowskiego odbędzie się w dniu 5 grudnia 2021 roku o godzinie 13.00. Szczegóły w pliku PDF

Koleżanki i Koledzy, członkowie Aeroklubu Rzeszowskiego,

Informujemy, że Zarząd Aeroklubu Rzeszowskiego podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego na dzień 5 grudnia 2021 godzina 13.00.

Szczegóły dot. zwołanego Walnego Zgromadzenia Członków w załączonym pliku z zawiadomieniem.

Zapraszamy do licznego przybycia wszystkie Koleżanki i Kolegów, członków Aeroklubu Rzeszowskiego,

Zarząd Aeroklubu Rzeszowskiego