Hi, How Can We Help You?

Blog

Informacja o KWT 2021

KWT

Informujemy, że w sezonie 2021 możliwe jest zdawanie KWT na jeden z poniższych sposobów:
1. u Szefa Wyszkolenia w formie tradycyjnego testu i rozmowy
2. elektronicznie/zdalnie, korzystając z uruchomionej na serwerze Aeroklubu nowej platformy
do nauczania zdalnego i egzaminowania, w tym KWT. W celu uzyskania dostępu do KWT
na platformie elektronicznej Aeroklubu, proszę o przesłanie na ATO@aeroklub-
rzeszowski.pl maila zawierającego: imię, nazwisko, adres email na który ma być
przesłane hasło i aktywowane indywidualne konto. Platforma e-learning ARz
dostępna jest pod adresem: www.kwt.aeroklub-rzeszowski.pl lub poprzez kliknięcie
odnośnika na stronie głównej Aeroklubu.
3. poprzez stronę Avioner.pl , aby uzyskać dostęp do egzaminu KWT na Avioner.pl proszę o
indywidualny kontakt z Szefem Wyszkolenia
W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz obowiązującymi ograniczeniami, zalecane są
zdalne formy egzaminów KWT. Dla osób zdających KWT w formie tradycyjnej spotkania odbywać się
będą w grupach do 5 osób po indywidualnym telefonicznym umówieniu się z Szefem Wyszkolenia
pod numerem 600 918 630. Najbliższy planowany termin to dwa weekendy 1 i 2 maja, oraz 8 i
9 maja. Możliwe są również indywidualne spotkania z HT w ciągu tygodnia po wcześniejszym
ustaleniu terminu.

BL, SMS

Szkolenie w zakresie:
– Bezpieczeństwo Lotnicze (BL);
– procedury związane z zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu;
– przeglądy przedlotowe;
– SMS (System Zarządzania Bezpieczeństwem).
Szkolenia te odbędą się w grupach do 5 osób lub indywidualnie po
wcześniejszym ustaleniu terminu z Szefem Wyszkolenia.

FI(A), FI(S)

Szkolenie standaryzacyjne dla instruktorów FI(A), FI(S) – o terminie szkolenia
standaryzacyjnego dla Instruktorów poinformujemy drogą mailową. Wstępny, nie
potwierdzony termin to weekend 8-9 maja 2021.